Voorstel_foto_website_nov._2022_officieël_bestuur.jpg

 

Annet Belt - Voorzitter  -
Vanaf het ontstaan van de Huurderorganisatie in 2015 ben ik betrokken bij de HLVE. Ik vind het belangrijk dat de stem van de huurder gehoord wordt bij beslissingen die de Woningstichting wil nemen. Wij wonen in de woningen, betalen de (hoge) huur en leven in onze wijken. Wij weten dus werkelijk waar we het over hebben. Deze stem laat ik graag horen! Als gelijkwaardige partner zit ik samen met Carola namens de huurders aan tafel met de Gemeente en de Woningstichting om afspraken te maken over onder andere: aantallen nieuw te bouwen woningen, soorten woningen, verduurzaming, betaalbaarheid, de prestatieafspraken. Dit vind ik echt enorm leuk om te doen en het gaat ook echt ergens over. Binnen het bestuur ben ik kandidaat voorzitter. Wat onder mijn taken gaat vallen zullen we binnenkort in het bestuur gaan bespreken als ik door de huurders ook daadwerkelijk word verkozen tijdens de jaarvergadering. We hebben een leuke (ietwat te kleine) club mensen bij elkaar die samen de kerngroep van de HLVE vormen. Ik denk dat ik met mijn enthousiaste, open houding, niet te beroerd om stapels beleidsstukken te lezen en te doorgronden gecombineerd met kennis van zaken op het gebied van volkshuisvesting én een goed contact met vele huurders, iets kan toevoegen. Als we samen opstaan, is alles mogelijk!


Carola Groenewoud - Bestuurslid / vice voorzitter -

In 2020 ben ik bij de HLVE als bestuurslid gekomen. Daarvoor draaide ik al even mee. Ik vervul nu de functie als bestuurslid en vice voorzitter binnen het bestuur en richt mij naast de vaste onderwerpen, samen met Annet op de Prestatieafspraken. Deze afspraken zijn heel belangrijk en hierin kunnen we meerdere afspraken vast leggen voor 1 jaar of langer. Daarnaast ben ik strijdvaardig voor de huurder maar juist ook voor de toekomstige huurder. Ik vind echt dat er voor jongeren en voor starters meer aandacht mag zijn.

 

José van Spellen - Penningmeester
In 2015 is er een themagroep Participatie vanuit Woningstichting Leusden (WSL) georganiseerd. Hier heb ik toen deel aangenomen en vanuit daar ben ik in de kerngroep/bestuur HLVE terecht gekomen. Vanuit mijn uitgangspunt: Meedoen, kan verandering brengen, zit ik in het bestuur. Omdat ik deelneem aan gesprekken en themagroepen, adviesrecht en instemmingsrecht heb, merk ik dat ik echt wat kan veranderen voor de (toekomstige) huurder. Ik kan echt mijn stem laten horen en laat de woningstichting ook mijn rechten weten. Indien zij iets niet volgens de afspraken doen, laat ik dit hen ook weten. Dit maakt mij sterk en ik merk dat de woningstichting dit ook echt als kracht ziet. Binnen het bestuur ben ik eerst bestuurslid geweest en de laatste 3 jaar vervul ik de functie als penningmeester en secretaris. Ik vervul 2 functies omdat we een klein bestuur zijn. Als er meer bestuursleden zijn, zullen we kijken naar elkaar kwaliteiten en gaan we de functie weer opnieuw verdelen. Ik ben strijdvaardig en laat mij ook niet de kaas van mijn brood eten. Als ik ergens niet mee eens ben, laat ik dit merken. Als wij als bestuur afwijken van het standpunt van Omthuis, zoek ik graag samen naar een compromis. Wij kunnen niet zonder de informatie van de achterban, u als huurder dus!


Georgina van Velzen - Bestuurslid

Vanaf het moment dat de HLVE is opgebloeid in 2016 ben ik bestuurslid en ik doe dit tot op heden nog steeds met veel plezier. Vanuit de HLVE wil ik opkomen voor alle huurders op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en participeren in elk leefomgeving. Maar vooral ook de draagkracht voor elk huishouden te optimaliseren. Binnen het bestuur beslis en denk ik veel mee en zo goed en zo kwaad als het kan de belangen van elk huurder dragelijk te houden. Kwaliteiten die ik meebreng in het bestuur zijn: Meedenken en strijden voor een goede en nog betere prestaties voor de samenleving. Ik probeer met de huurder mee te denken en te vechten voor een goede samenleving en zorgen dat de huurder prettig blijft wonen.

 

Peter Vahlkamp - secretaris
Sinds begin november 2022 ben ik het dagelijks bestuur komen ondersteunen als secretaris van de HLVE

Het is fijn wonen in Leusden echter is er nog heel veel te doen, zeker op beleidzaken en ik hoop mijn steenje bij te kunnen dragen en zo mijn wensenlijstje af te kunnen gaan vinken.

Update april 2023

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193