Om de achterban, alle huurders van WSL te raadplegen organiseert HLVE themabijeenkomsten, digitale enquêtes en inloopbijeenkomsten.

Wilt u een bijdrage leveren aan de huurdersparticipatie neem dan contact op met het bestuur.

Elk jaar wordt in een jaarverslag en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd aan de huurders.

 

Wat doen wij niet?

HLVE is niet voor individuele klachten, vragen of opmerkingen.

Voor klachten is er een directe lijn met WSL: 033-4947040 of via de website;
Voor reparatie-aanvragen kunt u direct contact opnemen met de technische dienst van WSL.

 

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193