Om de achterban, alle huurders van Omthuis te raadplegen organiseert HLVE themabijeenkomsten, digitale enquêtes en inloopbijeenkomsten.
Wilt u een bijdrage leveren aan de huurdersparticipatie neem dan contact op met het bestuur.
Elk jaar wordt in een jaarverslag en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd aan de huurders.

HLVE is lid van de Nederlandse Woonbond.
De HLVE laat zich adviseren en ondersteunen door externe adviseurs. 

Koffie in de wijk

HLVE sluit aan bij Koffie in de wijk van Omthuis. Juist omdat wij zichtbaar in de wijk willen zijn. We proberen aan te sluiten met 1 of 2 bestuursleden. 

We zien en horen graag wat er speelt in de wijk en dat lukt alleen door ook echt in de wijk aanwezig te zijn.  We praten dan met onze huurders over onderwerpen als prettig wonen, groenonderhoud, (sociale) veiligheid, overlast en burencontacten. Wat kun je zelf doen, wat verwacht je van ons of van de gemeente Leusden? Waar kun je terecht als je hulp nodig hebt of als je je zorgen maakt om iemand? Omthuis beantwoord vragen en helpen u verder op weg. Koffie_in_de_wijk_afbeelding.jpg

Wanneer?

De Koffie in de Wijk organiseren we in de maanden mei t/m september, elke maand één bijeenkomst, tijdstip: van 16.00-18.00 uur:

  • Dinsdag 23 mei, locatie Ansfriduslaan, Leusden (grasveld thv huisnr 27)
  • Donderdag 22 juni, locatie Lambalgerkom/Rondeel, Leusden (grasveld hoek Vlietsingel/Waterlinie)
  • Donderdag 20 juli, locatie Dissel, Leusden (grasveld thv huisnr 2)
  • Dinsdag 22 augustus, locatie Hooiland, Leusden (grasveld op het hofje)
  • Donderdag 14 september, locatie Genthoek, Leusden (grasveld thv huisnr 91)

Wat doen wij niet?

HLVE is niet voor individuele klachten, vragen of opmerkingen.

Voor klachten is er een directe lijn met Omthuis: 033-4947040 of via de website;
Voor reparatie-aanvragen kunt u direct contact opnemen met de technische dienst van WSL.

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193