Te verwachen Themagroepen

Wij nodigen regelmatig huurders uit om inbreng te leveren. Zich betrokken voelen bij beleidsmatige zaken en op een duidelijke wijze hun inbreng kunnen leveren aan te themagroepen.

2023

 • Huuraanpassing 2023/2024
 • Basiskwaliteit bestaande voorraad (ongevraagd advies) (in combinatie met Huurdersorganisatie Baarn)
 • Prestatieafspraken 2024
 • Procesafspraken vanuit fusie effectrapportage Omthuis

Tevens gaan we aan de slag met andere vormen om huurders te betrekken bij de adviezen (waaronder enquete of eenmalige themabijeenkomst). 

Reeds uitgebrachte adviezen

Reeds uitgebrachte adviezen zijn op te vragen bij HLVE.

2022

 • Fusie ontwikkelingen Woningstichting Leusden en Eemland Wonen Baarn
 • Peiling Huurders rondom de fusie ontwikkelingen
 • Prestatieafspraken 2023
 • Woonruimteverdeling/huisvestingsverordening regio Eemland (samenwerking regio huurdersorganisaties)
 • Huuraanpassing 2022

2021

 • Huuraanpassing/huurbevriezing 2021
 • Planmatig onderhoud 2022 (MJOB)
 • Prestatieafspraken 2022

2020

 • Strategisch voorraadbeleid
 • Prestatieafspraken 2020-2022
 • Beleid Middeninkomens
 • Geschillencommisie GWV

2019

 • Sociaal Plan (afronding in 2020)
 • Huursombeleid
 • Prestatieafspraken

2018  

 • Duurzaamheid (afronding)
 • Huursombeleid
 • Prestatieafspraken

2017

 • Duurzaamheid
 • Huursomsbeleid
 • Prestatieafspraken

2016

 • Huursombeleid
 • Onderhoud ZAV (zelfaangebrachte voorzieningen)
 • Duurzaamheid
 • Prestatieafspraken

2015

 • Huursombeleid
 • Participatie
 • Onderhoud

2014

 • Ondernemingsplan
 • Huursombeleid

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193