Missie

De missie van Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) is het behartigen van – en opkomen voor – de belangen van alle (toekomstige) huurders van Omthuis.

HLVE is een onafhankelijke organisatie, waarbij alle Omthuis huurders zich welkom mogen en kunnen voelen en waarbij respect en gelijkwaardigheid onze waarden en normen vertegenwoordigen.


Visie

De visie van HLVE rust op vier pijlers: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

 

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193