Belangenbehartiging

Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) behartigt de belangen van de huurders (en toekomstige huurders) van Omthuis (Leusden, Achterveld en Stoutenburg).

 

Advies

HLVE overlegt als onafhankelijke vertegenwoordiging met en adviseert Omthuis op het gebied van diverse beleidsonderwerpen.

 

Tripartiet-overleg

Sinds de herziene Woningwet (2015) heeft de huurdersorganisatie een gelijkwaardige rol in gesprekken met Gemeente en Woningcorporatie. Jaarlijks maken zij gezamenlijke prestatieafspraken, waar de partijen zich aan moeten houden.

 

Update 2023

Een fusie van 2 corporaties is niet zomaar geregeld, hiervoor is afgesproken dat 2023 een overgangsjaar wordt. Dit betekent dat alle systemen, briefpapier, medewerkers langzaam overgaan naar 1 corporatie.

Als huurdersorganisaties hebben we tijdens het fusieproces uitgesproken dat we voor als nog door willen gaan als  2 losse huurdersorganisaties. HLVE voor de Leusdense huurders en Huurdersraad Eemland voor de Baarnse huurders. Dit betekent dat we bepaalde beleidsstukken samen zullen bespreken en dan ook een gezamenlijk advies zullen uit brengen. Het kan zijn dat er op andere onderdelen aparte (ongevraagde) adviezen volgen. Dit kunnen de 2 huurdersorganisaties dan los van elkaar doen. Bij gezamenlijke onderwerpen gaat onze voorkeur uit naar een gezamenlijk advies. We gaan voor een goede samenwerking met Huurdersraad Eemland.

Het laatste nieuws

20 juni 2023

Nieuwe regels voor het bestrijden van plaagdieren

Klik voor meer info: klik op de afbeelding.

Samenwerking (opnieuw) ondertekend door HLVE en WSL

04 mrt 2021
Op 23 februari ondertekenden huurdersorganisatie HLVE en Woningstichting Leusden (WSL)…

Uitnodiging Huuraanpassing 2021

24 jan 2021
UITNODIGING THEMAGROEP HUURAANPASSING 2021 Graag nodigen wij je uit om mee te praten over…

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193