Belangenbehartiging

Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) behartigt de belangen van de huurders (en toekomstige huurders) van de Woningstichting Leusden (Achterveld en Stoutenburg).

 

Advies

Huurders Leusden Voor Elkaar overlegt als onafhankelijke vertegenwoordiging met en adviseert WSL op het gebied van diverse beleidsonderwerpen.

 

Tripartiet-overleg

Sinds de herziene Woningwet (2015) heeft de huurdersorganisatie een gelijkwaardige rol in gesprekken met Gemeente en Woningcorporatie. Jaarlijks maken zij gezamenlijke prestatieafspraken, waar de partijen zich aan moeten houden.

Het laatste nieuws

04 maart 2021

Samenwerking (opnieuw) ondertekend door HLVE en WSL

Op 23 februari ondertekenden huurdersorganisatie HLVE en Woningstichting Leusden (WSL) een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen bij diverse onderwerpen in het beleid van WSL. In 2016…
24 januari 2021

Uitnodiging Huuraanpassing 2021

UITNODIGING THEMAGROEP HUURAANPASSING 2021 Graag nodigen wij je uit om mee te praten over de huuraanpassing 2021. Als gevolg van inflatie stijgen de prijzen ieder jaar. Dit betekent ook dat de kosten om een huis te onderhouden of om nieuwe huizen te bouwen…

Wet eenmalige huurverlaging

15 jan 2021
Automatisch of zelf aanvragen? Huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en…

Rencente inkomensdaling? Vraag huurverlaging aan

11 jan 2021
In 2021 hebben huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een sociale…

Huurders, gemeente en woningcorporaties ondertekenen jaarafspraken

08 dec 2020
8 december 2020 LEUSDEN De gemeente Leusden, woningcorporaties WSL en de Alliantie en…

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193