Bewonerscommissies voeren regelmatig overleg met Woningstichting Leusden (WSL). Hierbij worden zaken over de directe woon- en leefomgeving besproken. Denk hierbij aan onderhoud; schoonmaak; veiligheid; servicekosten; of andere zaken die in de buurt spelen.

Doelstelling en uitgangspunten van Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) is het bevorderen van gelijkwaardig en goed overleg tussen verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissies. De Bewonerscommissies hebben ook verantwoordelijkheden en rechten in het overleg met WSL. Deze staan beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193