De raad van toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het bestuur van Woningstichting Leusden (WSL). Dit doen zij op basis van de Governance Code. De raad houdt toezicht op besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en financiën. Daarnaast adviseert zij de bestuurder over beleid, ontwikkelingen en uitvoering.
(Bron: WSL)


Raad van Toezicht

Op voordracht van Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) worden twee leden van de Raad van Toezicht voorgedragen. Goed toezicht en bestuur is een kunst! HLVE heeft twee keer per jaar contact met de RvT en indien nodig extra contact bijvoorbeeld als er sprake is van ledenwisseling. HLVE is lid van de Nederlandse Woonbond.

De HLVE laat zich adviseren en ondersteunen door externe adviseurs. Ook de themagroepen worden ondersteund door externe adviseur.

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193