20180919a

Op 19 september 2018 hield de huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) haar jaarvergadering. Iedere huurder ontving hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Meer dan vijftig huurders kwamen bij elkaar in De Tuin.
Thema van deze avond was Duurzaamheid. De aanwezigen waren het erover eens dat de rekening van de verduurzaming niet zomaar bij hen, de huurders, mag worden neergelegd.
De heer van Tol van de WSL bracht een duidelijk verhaal over investeringen voor duurzaamheid in de woningen van de corporatie en de gevolgen voor de huurders.

HLVE duurzaamheidVolgens nieuwbenoemd bestuurslid Wim van Leeuwen, tevens energiecoach, nemen landelijke woonlasten voor de huurders enorm toe. Wel geeft hij aan dat je zelf met simpele slimme ingrepen heel veel kosten kunt besparen. Wim zegt dat het om politieke keuzes gaat maar dat ook iedereen zelf invloed heeft op zijn eigen gedrag.

Interim-voorzitter Geert Hurkens van de HLVE is blij met de goede opkomst en betrokkenheid van de huurders. Immers zonder actieve huurders geen belangenbehartiging en geen invloed.

HLVE zoekt met name nog versterking van het bestuur vanuit doelgroepen als (jonge) gezinnen en jongeren. Onze toekomst. Maar ook Achterveld is nog niet vertegenwoordigd in het bestuur. Doe mee! Bel het telefoonnummer van de HLVE 06-20411193 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PERSBERICHT

image019 paletEerste steen Paletlocatie ingemetseld

Met Rien Heutink als leermeester metselden wethouder Erik van Beurden en Monique Brewster, directeur van Woningstichting Leusden (WSL) de ‘formele eerste steen’ in de muur van de nieuwbouw Paletlocatie. Op het voormalige terrein van basisschool ’t Palet bouwt aannemingsbedrijf K.K. Heutink 22 sociale huurappartementen. Hiervan worden negen appartementen ingezet voor Van Groot Naar fijn, het doorstroomproject van WSL.

Hierbij zie je de eerste nieuwsbrief van Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE).
Wij willen je graag twee maal per jaar door middel van een nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze bezigheden, uitkomsten en bevindingen.

P1030044 1024x684

Een ervaring van een themagroepslid Prestatieafspraken.

Als ‘gewone’ huurder mocht ik meedenken in de Themagroep Prestatieafspraken.

PERSBERICHT

WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium.

20170919 201031 1 1024x768

Een ervaring van een deelnemer van de themagroep prestatieafspraken:
Waar we tijdens de eerste bijeenkomst in kaart hebben gebracht wat de wensen en zorgen van de huurders in Leusden zijn, werd dit keer dieper ingegaan op de bestaande werkafspraken met de Gemeente en WSL, gekoppeld aan de wensenlijst van de huurders. De afspraken zijn heel concreet, en bieden handvatten voor de HLVE om de gemeente en WSL aan te spreken op de voortgang en inlossing van de afspraken. De wensenlijst voor de nieuwe prestatieafspraken kreeg daarmee een meerwaarde. We hebben als huurder een serieuze stem! Dat stemt me blij ????

Hartelijke groeten,

Agnes Dobbenberg

 

Gisteravond de tweede bijeenkomst van de themagroep Prestatie Afspraken. Betrokken huurders denken mee en leveren input voor de onderhandelingen in het tripartite overleg tussen gemeente, WSL en HLVE.
Betaalbaarheid van huurwoningen blijkt prioriteit nummer 1. Hoogte van de huur ten opzichte van het inkomen baart vele huurders zorgen. Naast WSL zal ook de gemeente haar verantwoordelijkheid voortvarend moeten gaan oppakken.

De tweede avond van de themagroep prestatieafspraken is uitstekend verlopen. zoals u hierboven leest veel informatie van de aanwezige huurders gekregen. Veel dank!

P1030041 1024x684

De eerste thema avond rondom de prestatieafspraken is geweest op 4 september 2017.We waren met 23 huurders van WSLeusden waarvan 10 huurders die nog niet eerder aan een themagroep hadden mee gedaan.
Wat mooi dat zij mee willen denken en praten over zo’n belangrijk onderwerp.

Na algemene informatie over prestatieafspraken van Annet Belt, kerngroeplid en Frans de Munk, adviseur Woonbond ontstond er een geanimeerd informatieronde van de deelnemers.

Hieronder leest u de ervaring van Wil Lamers, huurder van WSL.
Zij had nog niet eerder meegedaan aan een themagroep.

‘ik was allereerst gekomen om te luisteren wat de bedoeling was van deze avond.
Maar na dat iedereen zich had voorgesteld en hun woordje had gedaan, begon het interessant te worden.
Dat er toch nog zo veel vragen en grieven onder de huurders heerst, verbaasde mij.
Er kwam veel naar voren waar ik zelf ook mee zat.
Onder ander de huur verhoging, toewijzing bewoners inlichten.
Iedereen kon zijn vragen opschrijven en het inlichtingenbord kwam toch vol te hangen.
Dus het was toch nog een waardevolle en zinvolle avond die ik niet had willen missen.
Ik heb er veel van opgestoken.
Bedankt.'

Hartelijke groeten Wil Lamers.

 

Er volgen zeker nog twee avonden en wel op 19 september en 2 oktober.
Hiervoor kunt u zich niet meer aanmelden.

image005 kupersingel

PERSBERICHT
WSL Judith van ’t Holt
communicatieadviseur

Zeer energiezuinig wonen. In oktober start Woningstichting Leusden (WSL) met een pilot voor duurzaam wonen. Met maar liefst acht ingrepen renoveert WSL 38 eengezinswoningen tot zeer energiezuinige woningen. Donderdagavond 23 augustus stond de tent van WSL in de wijk om bewoners te informeren over dit ingrijpende project.

In haar ondernemingsplan heeft WSL zichzelf tot doel gesteld om in 2020 een gemiddeld energielabel B te hebben voor het woningbezit. Dit betekent dat diverse huurwoningen de komende jaren worden gerenoveerd. In oktober zijn de eerste 38 eengezinswoningen aan de beurt, aan de Kuperssingel.

“De hoge opkomst tijdens de informatiemiddag laat zien dat er zeker interesse is in duurzaam wonen. We passen maar liefst acht ingrepen toe om deze woningen zeer energiezuinig te maken”, legt Willem van Tol (projectleider WSL) uit. “Spouwisolatie, dakisolatie, zonnepanelen, een zonneboiler, een nieuwe cv-ketel, HR++ dubbel glas, vloerisolatie en de mechanische ventilatie. Een behoorlijke ingreep, maar wel een ingreep met direct resultaat. Het levert de huurders zeker een besparing op in de energiekosten.”

Adviesbureau Atriensis begeleidt het project namens WSL. Bouwbedrijf Mens-Zeist uit Zeist voert de werkzaamheden uit. “Door Atriensis bij dit project te betrekken hebben de bewoners een vast aanspreekpunt. Atriensis heeft veel ervaring met projecten op het gebied van energie en duurzaamheid. Mens-Zeist is voor ons een bekende aannemer. We verwachten dat het project professioneel en met aandacht voor de bewoners wordt uitgevoerd. Tijdens de informatiebijeenkomst maakten de bewoners al kennis met beide organisaties, zodat ze weten wie er straks in hun woning aan de slag gaat. Het wordt een ingrijpende renovatie, overlast is niet te voorkomen. Door de bewoners te betrekken bij het project en in gesprek te blijven, werken we samen naar een succesvol en energiezuinig resultaat.”

De HLVE blijft dit volgen.

P1010481 1024x684

Huurders Leusden Voor Elkaar, huurdersorganisatie HLVE, zoekt huurders die willen meepraten over het beleid van Woningstichting Leusden (WSL).
Binnenkort start de themagroep over de prestatieafspraken.
Meepraten over de uitwerking van woonafspraken tussen gemeente Leusden en de woningstichting?
Schuif dan aan bij de themagroep.

 

Prestatieafspraken 2018
In de prestatieafspraken is het woonbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen. Ieder jaar stellen de gemeente en WSL deze afspraken opnieuw vast, passend bij de situatie in Leusden op dat moment.

 

Een tijdelijke, maar belangrijke rol
Het voordeel van een themagroep is de tijdelijkheid. Het is geen vaste bestuursfunctie, maar huurders spelen zo in korte tijd wel een belangrijke rol in een specifieke onderdeel van het huurbeleid van WSL.

 

Aanmelden voor de themagroep Prestatieafspraken kan tot en met 31 augustus.
De HLVE is bereikbaar
per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
telefonisch 0620411193 of
via het digitale contactformulier op deze site

20170123 202931 002 675x500

Hier kunt u de presentatie van 3 juli 2017 bekijken

 

Het jaarverslag en financieel jaarverslag kunt u bij ons opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Op deze manier bent u helemaal op de hoogte van het werk wat de HLVE voor u doet.

Wilt u ook meedenken en/of actief worden bij de HLVE, wij gaan graag met u in gesprek.

csm reparatie en onderhoudAls u huurder bent van de Woningstichting Leusden (WSL), dan kan de WSL als u vraagt om een kleine reparatie aan uw woning, u doorverwijzen naar WensboomLeusden. Daarover hebben wij afspraken gemaakt met de WSL. Die afspraak geldt natuurlijk alleen voor de simpele klussen. Denk bijv. aan het vervangen van de batterij in een rookmelder. Wie dat niet zelf kan en de WSL belt, kan voortaan het advies krijgen WensboomLeusden in te schakelen. Wij kijken dan of de klus door een van onze vrijwilligers gedaan kan worden. Daarmee vermijdt u hoge voorrijkosten. U kunt ons natuurlijk ook altijd direct benaderen. Maar zoals voor alle klussen geldt: wie het best zelf kan maar het wel lekker makkelijk vindt als een ander dat voor niets doet, is bij ons aan het verkeerde adres.


Uit: Nieuwsbrief van Vereniging WensboomLeusden juli 2017


meer informatie www.wensboomleusden.nl

P1020362

Zonder huurders geen huurdersorganisatie. Geslaagde eerste huurdersbijeenkomst!


Afgelopen maandag 3 juli werd in Theater De Tuin in Leusden de eerste huurdersavond van de stg Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) gehouden.
Iedere huurder van woningstichting Leusden was uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de inzet van de HLVE.
Bijna veertig huurders kwamen bijeen. Ook was er een afvaardiging van de Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden en de Woonbond. Een fantastische opkomst!


Onder begeleiding van Marieke Heilbron werd, voor de pauze, in groepjes gebrainstormd over o.a. wat de aanwezige huurders belangrijk vinden en wat zij graag willen op welke manier met hen gecommuniceerd wordt. Dit konden ze kenbaar maken door een schild te tekenen. Dit leverde voor de HLVE belangrijke informatie op zoals dat de aanwezige huurders graag informeert willen worden via een Nieuwsbrief zowel digitaal als per post.


Na de pauze informeerde Jeanne Kal, voorzitter HLVE, aan de hand van een powerpont presentatie, de huurders over de geschiedenis van de HLVE en wat zij het afgelopen jaar heeft bereikt, wat ze gaat doen en hoe belangrijk het is dat de huurders actief mee doen.
Zonder huurders geen huurdersorganisatie.


Annet Belt heeft in het kort uitgelegd wat het tripartiet overleg en de prestatieafspraken zijn.
De huurdersraadpleging, die door bijna 15% van de huurders is ingevuld is, werd door haar ook in vogelvlucht doorgenomen.
Natuurlijk was dit ook het moment om de cadeaubonnen van 50 euro uit te reiken die de huurders konden winnen met het invullen van de enquête. Twee van hen zaten in de zaal. De andere twee huurders krijgen de cadeaubon persoonlijk uitgereikt.


Frans de Munk, adviseur Woonbond, vertelde wat de rol van de Woonbond is en hoe hij zich met veel plezier inzet voor de HLVE en het tripartiet overleg van de prestatieafspraken.


Ria Huisman nam als penningmeester het financiële jaarverslag met de aanwezige huurders door.

De zaal stelde frank en vrij vragen tijdens de presentaties wat een prettige interactie gaf.
Al met al een goed bezochte eerste huurdersbijeenkomst met een prettig open sfeer.

Op deze site kunt u veel informatie vinden over de werkwijze en werkzaamheden van de HLVE.
U kunt via contact van deze website het jaarverslag 2016 opvragen.

Binnenkort kunt u op de website de uitnodiging voor de komende thema-avond prestatieafspraken en basiskwaliteit vinden.
Deze zal ook per post verstuurd worden.

De HLVE gaat weer voortvarend verder met alle input en hoopt vele huurders terug te zien bij de themagroepen.
Want we doen het Voor Elkaar Met Elkaar!

P1020282 1200x700

“Van groot naar fijn”

 

Drie jaar geleden hebben de huurders bij de Woningstichting Leusden, nu stg Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE), erop aangedrongen om werk te maken van de doorstroming van ouderen in te grote huurwoningen en met passende alternatieven te komen.


Dinsdag 27 juni 2017 was het dan zover! Een bijeenkomst voor 65+ ers die een verhuiswens hebben naar een kleinere woning met comfort met behoud van de huidige huurprijs.


Deze bijeenkomst was georganiseerd door de SOL, WSL, gemeente Leusden en HLVE.
En dat de vraag leeft, bleek bij de enorme opkomst. In het totaal kwamen ongeveer 80 senioren bijeen in de Korf.


De aftrap is gedaan door Wethouder Erik van Beurden met enthousiaste inleiding en een heldere uitleg door WsL manager wonen Hans van Haastrecht over wat het project precies inhoudt.
Daarna konden mensen bij de aanwezige consulenten aangeven wat hun woonwensen zijn en tegen welke praktische zaken zij opzien om daadwerkelijk de stap te zetten.


Dezelfde middag hebben 27 mensen al aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Zij gaan thuis bezocht worden om de persoonlijke situatie en wensen te bespreken.


Het was een buitengewoon geslaagde middag!


In het najaar zal nogmaals een bijeenkomst georganiseerd gaan worden.
Deze zal weer in de kranten en op websites aangekondigd worden.

19 september 2018
20180919a

Duurzaamheid, HLVE in de tuin

Op 19 september 2018 hield de huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) haar jaarvergadering. Iedere huurder ontving hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Meer dan vijftig huurders kwamen bij elkaar in De Tuin.Thema van deze avond was…
30 november 2017
image019 palet

Eerste steen Paletlocatie ingemetseld

PERSBERICHT Eerste steen Paletlocatie ingemetseld Met Rien Heutink als leermeester metselden wethouder Erik van Beurden en Monique Brewster, directeur van Woningstichting Leusden (WSL) de ‘formele eerste steen’ in de muur van de nieuwbouw Paletlocatie. Op het…
30 oktober 2017

1e Nieuwsbrief HLVE

Hierbij zie je de eerste nieuwsbrief van Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE).Wij willen je graag twee maal per jaar door middel van een nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze bezigheden, uitkomsten en bevindingen.
26 oktober 2017

Als ‘gewone’ huurder mocht ik meedenken in de Themagroep Prestatieafspraken.

Een ervaring van een themagroepslid Prestatieafspraken. Als ‘gewone’ huurder mocht ik meedenken in de Themagroep Prestatieafspraken.
30 september 2017
csm Olmenlaan gevel

WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen

PERSBERICHT WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen
30 september 2017
visitatie 28 09 17

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium 28-09-2017

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium.
20 september 2017
20170919 201031 1 1024x768

We hebben als huurder een serieuze stem!

Een ervaring van een deelnemer van de themagroep prestatieafspraken: Waar we tijdens de eerste bijeenkomst in kaart hebben gebracht wat de wensen en zorgen van de huurders in Leusden zijn, werd dit keer dieper ingegaan op de bestaande werkafspraken met de…
08 september 2017
P1030041 1024x684

Reactie op de eerste thema avond prestatieafspraken

De eerste thema avond rondom de prestatieafspraken is geweest op 4 september 2017.We waren met 23 huurders van WSLeusden waarvan 10 huurders die nog niet eerder aan een themagroep hadden mee gedaan.Wat mooi dat zij mee willen denken en praten over zo’n…
25 augustus 2017
image005 kupersingel

WSL start met duurzaamheidpilot Kuperssingel

PERSBERICHTWSL Judith van ’t Holt communicatieadviseur Zeer energiezuinig wonen. In oktober start Woningstichting Leusden (WSL) met een pilot voor duurzaam wonen. Met maar liefst acht ingrepen renoveert WSL 38 eengezinswoningen tot zeer energiezuinige…
24 augustus 2017
P1010481 1024x684

Geef WSL advies over woonbeleid!

Huurders Leusden Voor Elkaar, huurdersorganisatie HLVE, zoekt huurders die willen meepraten over het beleid van Woningstichting Leusden (WSL).Binnenkort start de themagroep over de prestatieafspraken.Meepraten over de uitwerking van woonafspraken tussen…
14 augustus 2017
20170123 202931 002 675x500

Jaarverslag 2016

Hier kunt u de presentatie van 3 juli 2017 bekijken Het jaarverslag en financieel jaarverslag kunt u bij ons opvragen via info@hlve.nl.Op deze manier bent u helemaal op de hoogte van het werk wat de HLVE voor u doet. Wilt u ook meedenken en/of actief worden…
08 augustus 2017
csm reparatie en onderhoud

WensboomLeusden en de WoningstichtingLeusden

Als u huurder bent van de Woningstichting Leusden (WSL), dan kan de WSL als u vraagt om een kleine reparatie aan uw woning, u doorverwijzen naar WensboomLeusden. Daarover hebben wij afspraken gemaakt met de WSL. Die afspraak geldt natuurlijk alleen voor de…
07 juli 2017
P1020362

Geslaagde eerste huurdersbijeenkomst!

Zonder huurders geen huurdersorganisatie. Geslaagde eerste huurdersbijeenkomst! Afgelopen maandag 3 juli werd in Theater De Tuin in Leusden de eerste huurdersavond van de stg Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) gehouden.Iedere huurder van woningstichting…
29 juni 2017
P1020282 1200x700

Van Groot naar Fijn! Dinsdag 27 juni jl. was het dan zover! De verhuiswens van 65+ ers

“Van groot naar fijn” Drie jaar geleden hebben de huurders bij de Woningstichting Leusden, nu stg Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE), erop aangedrongen om werk te maken van de doorstroming van ouderen in te grote huurwoningen en met passende alternatieven te…

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar
Twitter: @_VoorElkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden
Tel: 06-20411193
Telefonisch spreekuur:
Maandag tussen 09:00-10:00
Donderdag tussen 18:30-19:30