P1020362

Zonder huurders geen huurdersorganisatie. Geslaagde eerste huurdersbijeenkomst!


Afgelopen maandag 3 juli werd in Theater De Tuin in Leusden de eerste huurdersavond van de stg Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) gehouden.
Iedere huurder van woningstichting Leusden was uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de inzet van de HLVE.
Bijna veertig huurders kwamen bijeen. Ook was er een afvaardiging van de Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden en de Woonbond. Een fantastische opkomst!


Onder begeleiding van Marieke Heilbron werd, voor de pauze, in groepjes gebrainstormd over o.a. wat de aanwezige huurders belangrijk vinden en wat zij graag willen op welke manier met hen gecommuniceerd wordt. Dit konden ze kenbaar maken door een schild te tekenen. Dit leverde voor de HLVE belangrijke informatie op zoals dat de aanwezige huurders graag informeert willen worden via een Nieuwsbrief zowel digitaal als per post.


Na de pauze informeerde Jeanne Kal, voorzitter HLVE, aan de hand van een powerpont presentatie, de huurders over de geschiedenis van de HLVE en wat zij het afgelopen jaar heeft bereikt, wat ze gaat doen en hoe belangrijk het is dat de huurders actief mee doen.
Zonder huurders geen huurdersorganisatie.


Annet Belt heeft in het kort uitgelegd wat het tripartiet overleg en de prestatieafspraken zijn.
De huurdersraadpleging, die door bijna 15% van de huurders is ingevuld is, werd door haar ook in vogelvlucht doorgenomen.
Natuurlijk was dit ook het moment om de cadeaubonnen van 50 euro uit te reiken die de huurders konden winnen met het invullen van de enquête. Twee van hen zaten in de zaal. De andere twee huurders krijgen de cadeaubon persoonlijk uitgereikt.


Frans de Munk, adviseur Woonbond, vertelde wat de rol van de Woonbond is en hoe hij zich met veel plezier inzet voor de HLVE en het tripartiet overleg van de prestatieafspraken.


Ria Huisman nam als penningmeester het financiële jaarverslag met de aanwezige huurders door.

De zaal stelde frank en vrij vragen tijdens de presentaties wat een prettige interactie gaf.
Al met al een goed bezochte eerste huurdersbijeenkomst met een prettig open sfeer.

Op deze site kunt u veel informatie vinden over de werkwijze en werkzaamheden van de HLVE.
U kunt via contact van deze website het jaarverslag 2016 opvragen.

Binnenkort kunt u op de website de uitnodiging voor de komende thema-avond prestatieafspraken en basiskwaliteit vinden.
Deze zal ook per post verstuurd worden.

De HLVE gaat weer voortvarend verder met alle input en hoopt vele huurders terug te zien bij de themagroepen.
Want we doen het Voor Elkaar Met Elkaar!

19 september 2018
20180919a

Duurzaamheid, HLVE in de tuin

Op 19 september 2018 hield de huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) haar jaarvergadering. Iedere huurder ontving hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Meer dan vijftig huurders kwamen bij elkaar in De Tuin.Thema van deze avond was…
30 november 2017
image019 palet

Eerste steen Paletlocatie ingemetseld

PERSBERICHT Eerste steen Paletlocatie ingemetseld Met Rien Heutink als leermeester metselden wethouder Erik van Beurden en Monique Brewster, directeur van Woningstichting Leusden (WSL) de ‘formele eerste steen’ in de muur van de nieuwbouw Paletlocatie. Op het…
30 oktober 2017

1e Nieuwsbrief HLVE

Hierbij zie je de eerste nieuwsbrief van Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE).Wij willen je graag twee maal per jaar door middel van een nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze bezigheden, uitkomsten en bevindingen.
26 oktober 2017

Als ‘gewone’ huurder mocht ik meedenken in de Themagroep Prestatieafspraken.

Een ervaring van een themagroepslid Prestatieafspraken. Als ‘gewone’ huurder mocht ik meedenken in de Themagroep Prestatieafspraken.
30 september 2017
csm Olmenlaan gevel

WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen

PERSBERICHT WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen
30 september 2017
visitatie 28 09 17

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium 28-09-2017

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium.
20 september 2017
20170919 201031 1 1024x768

We hebben als huurder een serieuze stem!

Een ervaring van een deelnemer van de themagroep prestatieafspraken: Waar we tijdens de eerste bijeenkomst in kaart hebben gebracht wat de wensen en zorgen van de huurders in Leusden zijn, werd dit keer dieper ingegaan op de bestaande werkafspraken met de…
08 september 2017
P1030041 1024x684

Reactie op de eerste thema avond prestatieafspraken

De eerste thema avond rondom de prestatieafspraken is geweest op 4 september 2017.We waren met 23 huurders van WSLeusden waarvan 10 huurders die nog niet eerder aan een themagroep hadden mee gedaan.Wat mooi dat zij mee willen denken en praten over zo’n…
25 augustus 2017
image005 kupersingel

WSL start met duurzaamheidpilot Kuperssingel

PERSBERICHTWSL Judith van ’t Holt communicatieadviseur Zeer energiezuinig wonen. In oktober start Woningstichting Leusden (WSL) met een pilot voor duurzaam wonen. Met maar liefst acht ingrepen renoveert WSL 38 eengezinswoningen tot zeer energiezuinige…
24 augustus 2017
P1010481 1024x684

Geef WSL advies over woonbeleid!

Huurders Leusden Voor Elkaar, huurdersorganisatie HLVE, zoekt huurders die willen meepraten over het beleid van Woningstichting Leusden (WSL).Binnenkort start de themagroep over de prestatieafspraken.Meepraten over de uitwerking van woonafspraken tussen…
14 augustus 2017
20170123 202931 002 675x500

Jaarverslag 2016

Hier kunt u de presentatie van 3 juli 2017 bekijken Het jaarverslag en financieel jaarverslag kunt u bij ons opvragen via info@hlve.nl.Op deze manier bent u helemaal op de hoogte van het werk wat de HLVE voor u doet. Wilt u ook meedenken en/of actief worden…
08 augustus 2017
csm reparatie en onderhoud

WensboomLeusden en de WoningstichtingLeusden

Als u huurder bent van de Woningstichting Leusden (WSL), dan kan de WSL als u vraagt om een kleine reparatie aan uw woning, u doorverwijzen naar WensboomLeusden. Daarover hebben wij afspraken gemaakt met de WSL. Die afspraak geldt natuurlijk alleen voor de…
29 juni 2017
P1020282 1200x700

Van Groot naar Fijn! Dinsdag 27 juni jl. was het dan zover! De verhuiswens van 65+ ers

“Van groot naar fijn” Drie jaar geleden hebben de huurders bij de Woningstichting Leusden, nu stg Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE), erop aangedrongen om werk te maken van de doorstroming van ouderen in te grote huurwoningen en met passende alternatieven te…

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar
Twitter: @_VoorElkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden
Tel: 06-20411193
Telefonisch spreekuur:
Maandag tussen 09:00-10:00
Donderdag tussen 18:30-19:30