Fort33, de Oranjevereniging, sportclubs, politieke partijen, winkeliers, organisatoren van collectes; het zijn zomaar wat voorbeelden van plaatselijke organisaties die altijd staan te springen om helpende handjes. Helpende handjes die het vaak ideële werk van de organisaties mogelijk moeten maken, maar die steeds moeilijker te vinden zijn. 

PROBLEMEN Zo klaagden Fort33 en  IJsclub Zwanenburg onlangs nog hun nood in de kolommen van de Leusder Krant. In het persbericht van de schaatsvereniging werden de problemen stevig neergezet: ‘Deze oproep is een laatste poging om ijsclub Zwanenburg te laten voortbestaan en de kinderen van Leusden een veilige schaatsvloer te bieden’, klonk het haast dreigend. 

Ook huurdersbelangenorganisatie ‘HLVE’ (Huurders Leusden Voor Elkaar) kan erover meepraten. De HLVE is gelieerd aan corporatie Woningstichting Leusden (WSL) en treedt op als belangenbehartiger voor huurders in Leusden en Achterveld. ,,We zijn nu nog met zijn drieën, maar eigenlijk wil ik het stokje ook wel weer eens doorgeven’’, zegt voorzitter Geert Hurkens. ,,Toen de stichting  in 2016 werd opgericht telde het dagelijks bestuur onder leiding van Jeanne Kal zeven mensen.’’

BELANGRIJK WERK Toch doet de HLVE belangrijk werk, vindt Hurkens: ,,In 2014 is de Woningwet veranderd. En daardoor kregen de huurders meer invloed op het beleid van de corporaties. Want die maakten er soms een potje van.’’ Recente voorbeelden daarvan zijn grote corporaties als Vestia en Rochdale waar megalomane bestuurders de organisaties aan de rand van de afgrond brachten door financieel wanbeleid.  Hurkens: ,,De landelijke politiek vond dat -mede daarom- de huurders een belangrijkere stem moesten krijgen.’’

Sindsdien hebben de huurders rechten die veel lijken op die van Ondernemingsraden in bedrijven. Zo kunnen corporaties op bepaalde terreinen geen nieuw beleid maken zonder advies aan de huurders te vragen. Advies, dat slechts beargumenteerd terzijde kan worden geschoven. Verder gaat het instemmingsrecht, waarbij de corporaties slechts beslissingen kunnen uitvoeren als de huurders daar nadrukkelijk mee akkoord gegaan zijn. 

GOEDE HUURDERSSTEM ,,Maar corporaties hebben ook belang bij een goede huurdersstem’’, is de overtuiging van Hurkens. ,,En wij zijn er om de belangen van de huurders te behartigen.’’ De bemoeienis van de huurders heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. (Hurkens: ,,Dat zijn volgens de Grondwet primaire levensbehoeften!’’) Maar ook duurzaamheid en leefbaarheid van de wijken zijn dezer dagen onderwerpen die hoog op de agenda staan. 

Belangrijk werk dus, dat staat of valt met de bereidheid van mensen om mee te doen. Hurkens: ,,Als er meer mensen meedoen, kunnen we meer bereiken. En omgekeerd.’’ De ervaring is echter dat het moeilijk is mensen te mobiliseren. Advertenties in de krant en oproepen bij de vrijwilligersvacaturebank leverden tot nu toe niet het gewenste resultaat op. ,,Het is ook een beetje de tijdgeest’’, verzucht Hurkens: ,,Vrijwilligerswerk is moeilijk in te vullen.’’ 

Of je nu hoog opgeleid bent of niet, iedereen is deskundig op het gebied van wonen

SOCIAL MEDIA Carola Groenewoud die onlangs het bestuur van de HLVE kwam versterken en vast van plan is eigentijdse middelen (social media)  in te zetten om toch mensen te interesseren, denkt dat valse bescheidenheid bij potentiële kandidaten ook een rol speelt. ,,Er zijn huurders die denken dat bestuurswerk ze boven hun pet gaat. Maar of je nu hoog opgeleid bent of niet, iedereen is deskundig op het gebied van wonen. Iedereen heeft ideeën over verduurzamen van de huizen, om maar eens wat te noemen. Dus als je graag wil, ben je welkom. Niemand hoeft te twijfelen over zijn of haar inzetbaarheid. En voor ons is het de uitdaging om verborgen talent naar boven te halen.’’

,,Anderen denken dat besturen ‘droge kost’ is’’, gaat Groenewoud verder. ,,Maar dat is het bij ons helemaal niet. We praten over hele praktische zaken, waar we allemaal wel iets van afweten.’’ Ze vertelt dat de belangenorganisatie er voor gekozen heeft met themagroepen te gaan werken. ,,Mensen willen zich vooral niet voor langere tijd vastleggen’’, is haar ervaring. ,,Daarom proberen we belangstellenden met themagroepen op projectbasis voor een afgebakende periode te laten meedenken.’’ 

THEMA’S De HLVE streeft ernaar jaarlijks drie thema’s op die manier te behandelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als ‘betaalbaarheid’ en ‘duurzaamheid’, waar belangstellende huurders over mee kunnen praten. Uiteindelijk rolt daar een advies aan het bestuur uit. ,,En dat werkt best goed’’, vindt voorzitter Hurkens. ,,Vorige jaar deden er zo’n 40 mensen mee. En dat is niet gering.’’

Hij wijst erop dat de HLVE ook over een opleidingsbudget beschikt. ,,Dus mensen die meer van bepaalden onderwerpen willen weten, kunnen via ons cursussen doen.’’ Hurkens noemt de verhoudingen met de plaatselijke corporatie WSL ‘goed’. ,,We hebben constructief overleg. En WSL is ook een corporatie die goed nadenkt over duurzaamheid.’’ ,,Maar dat kun je met drie man niet trekken’’, laat Carola Groenewoud daar waarschuwend op volgen. ,,Het is moeilijk om mensen te vinden, terwijl het écht ergens over gaat. Het opkomen voor een gezamenlijk belang kan ook heel leuk zijn!’’

GROOT BELANG ,,Als het niet lukt om de vacatures goed in te vullen, kan dat in uiterste instantie het einde van de stichting betekenen’’, verzucht Geert Hurkens. ,,Al wil ik aan zo’n scenario nu nog helemaal niet denken.’’ ,,Het belang dat we behartigen is zo groot dat het een schande zou zijn als de HVLE doodbloedt’’, laat Groenewoud daar strijdbaar op volgen.  

De HLVE is op zoek naar bestuursleden, zoals een secretaris. Maar ook iemand die de website een impuls wil geven is welkom. Iedereen die op welke manier dan ook wil meedenken over zaken die huurders in Leusden aangaan is welkom. Voorwaarde is wel dat belangstellenden in een huurwoning van de WSL wonen. Meer informatie: www.hlve.nl. E-mail: . Telefoon: 06-20411193

Bron: Leusderkrant door Daan Bleuel