Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium.

visitatie 28 09 17

Tien jaar visitatie woningcorporaties was aanleiding voor de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor het organiseren van een symposium over maatschappelijk verantwoorden. Op woensdag 27 september jl. waren ca. 180 bezoekers aanwezig vanuit alle geledingen van de volkshuisvesting: bestuurders van corporaties, commissarissen, huurders(organisaties), wethouders, visitatoren en diverse vertegenwoordigers vanuit universiteiten en toezichthouders. Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, heette hen van harte welkom in de Veerensmederij in het Soesterkwartier te Amersfoort.

Naast mooie herinneringen en feestelijke momenten, zorgden boeiende inleidingen en goede gesprekken voor kansrijke toekomstperspectieven voor visitatie.

Meer lezen www.visitaties.nl

Twee HLVE kerngroepleden hebben dit symposium bezocht. Het was zeer de moeite waard.

(kopie van www.visitaties.nl)

Het laatste nieuws

20 juni 2023

Nieuwe regels voor het bestrijden van plaagdieren

Klik voor meer info: klik op de afbeelding.

Samenwerking (opnieuw) ondertekend door HLVE en WSL

04 mrt 2021
Op 23 februari ondertekenden huurdersorganisatie HLVE en Woningstichting Leusden (WSL)…

Uitnodiging Huuraanpassing 2021

24 jan 2021
UITNODIGING THEMAGROEP HUURAANPASSING 2021 Graag nodigen wij je uit om mee te praten over…

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193