20170919 201031 1 1024x768

Een ervaring van een deelnemer van de themagroep prestatieafspraken:
Waar we tijdens de eerste bijeenkomst in kaart hebben gebracht wat de wensen en zorgen van de huurders in Leusden zijn, werd dit keer dieper ingegaan op de bestaande werkafspraken met de Gemeente en WSL, gekoppeld aan de wensenlijst van de huurders. De afspraken zijn heel concreet, en bieden handvatten voor de HLVE om de gemeente en WSL aan te spreken op de voortgang en inlossing van de afspraken. De wensenlijst voor de nieuwe prestatieafspraken kreeg daarmee een meerwaarde. We hebben als huurder een serieuze stem! Dat stemt me blij ????

Hartelijke groeten,

Agnes Dobbenberg

 

Gisteravond de tweede bijeenkomst van de themagroep Prestatie Afspraken. Betrokken huurders denken mee en leveren input voor de onderhandelingen in het tripartite overleg tussen gemeente, WSL en HLVE.
Betaalbaarheid van huurwoningen blijkt prioriteit nummer 1. Hoogte van de huur ten opzichte van het inkomen baart vele huurders zorgen. Naast WSL zal ook de gemeente haar verantwoordelijkheid voortvarend moeten gaan oppakken.

De tweede avond van de themagroep prestatieafspraken is uitstekend verlopen. zoals u hierboven leest veel informatie van de aanwezige huurders gekregen. Veel dank!

Het laatste nieuws

23 juni 2021
afstandswerken 5 tips om te vergaderen 20210127204957845

Uitnodiging Jaarvergadering HLVE 1 juli (online)

Donderdag 1 juli as zal de HLVE verantwoording afleggen van de afgelopen 2 jaar over de gedane werkzaamheden en resultaten.
04 maart 2021

Samenwerking (opnieuw) ondertekend door HLVE en WSL

Op 23 februari ondertekenden huurdersorganisatie HLVE en Woningstichting Leusden (WSL) een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen bij diverse onderwerpen in het beleid van WSL. In 2016…

Uitnodiging Huuraanpassing 2021

24 jan 2021
UITNODIGING THEMAGROEP HUURAANPASSING 2021 Graag nodigen wij je uit om mee te praten over…

Wet eenmalige huurverlaging

15 jan 2021
Automatisch of zelf aanvragen? Huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en…

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193