20180919a

Op 19 september 2018 hield de huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) haar jaarvergadering. Iedere huurder ontving hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Meer dan vijftig huurders kwamen bij elkaar in De Tuin.
Thema van deze avond was Duurzaamheid. De aanwezigen waren het erover eens dat de rekening van de verduurzaming niet zomaar bij hen, de huurders, mag worden neergelegd.
De heer van Tol van de WSL bracht een duidelijk verhaal over investeringen voor duurzaamheid in de woningen van de corporatie en de gevolgen voor de huurders.

HLVE duurzaamheidVolgens nieuwbenoemd bestuurslid Wim van Leeuwen, tevens energiecoach, nemen landelijke woonlasten voor de huurders enorm toe. Wel geeft hij aan dat je zelf met simpele slimme ingrepen heel veel kosten kunt besparen. Wim zegt dat het om politieke keuzes gaat maar dat ook iedereen zelf invloed heeft op zijn eigen gedrag.

Interim-voorzitter Geert Hurkens van de HLVE is blij met de goede opkomst en betrokkenheid van de huurders. Immers zonder actieve huurders geen belangenbehartiging en geen invloed.

HLVE zoekt met name nog versterking van het bestuur vanuit doelgroepen als (jonge) gezinnen en jongeren. Onze toekomst. Maar ook Achterveld is nog niet vertegenwoordigd in het bestuur. Doe mee! Bel het telefoonnummer van de HLVE 06-20411193 of mail naar

Het laatste nieuws

24 augustus 2020
Wij zoeken jou

Vacature - Website beheerder/ondersteuner

Ga jij met ons aan de slag, voor verbetering van onze website? Website beheerder/ondersteuner Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar behartigt de belangen voor huurders van Woningstichting Leusden (WSL). Wij zijn als stichting onafhankelijk van WSL. Wij…
30 november 2017
image019 palet

Eerste steen Paletlocatie ingemetseld

PERSBERICHT Eerste steen Paletlocatie ingemetseld Met Rien Heutink als leermeester metselden wethouder Erik van Beurden en Monique Brewster, directeur van Woningstichting Leusden (WSL) de ‘formele eerste steen’ in de muur van de nieuwbouw Paletlocatie. Op het…

1e Nieuwsbrief HLVE

30 okt 2017
Hierbij zie je de eerste nieuwsbrief van Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar…

Als ‘gewone’ huurder mocht ik meedenken in de Themagroep Prestatieafspraken.

26 okt 2017
Een ervaring van een themagroepslid Prestatieafspraken. Als ‘gewone’ huurder mocht ik…

WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen

30 sept 2017
csm Olmenlaan gevel
PERSBERICHT WSL verbouwt Torex tot sociale huurappartementen

Info

KVK: 65999258
IBAN: NL07INGB0007247734
Facebook: @hlvelkaar

Contact

Postbus 143
3830 AC Leusden

Tel: 06-20411193